งานวิจัยที่ทดลองในสัตว์พบว่า โปรตีนถั่วจะได้รับการดูดซึม… Read More